Η ΖΕΒ Engineering παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

 • Σχεδιασμό και κατασκευή κτιρίων μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης

 • Ανακαίνιση-ενεργειακή αναβάθμιση

 • Διαχείριση κατασκευής έργου και παράδοση με το «κλειδί στο χέρι»

 • Μελέτες-οικοδομικές άδειες

 • Έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης

 • Υπηρεσίες ESCO

 • Εγκατάσταση συστημάτων ΑΠΕ (φωτοβολταϊκά, γεωθερμία, αιολικά)

 • Τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών

 • Τοπογραφικά διαγράμματα - Φωτοερμηνείες

 • White Facebook Icon
 • White Houzz Icon
 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon

©2016 by ZEB ENGINEERING. Proudly created with Wix.com